TJENESTER

  Vi kan tilby revisjon og bistand innenfor:

 • Lovbestemt revisjon
 • Skattemessig bistand
 • Etablering av firma
 • Årsoppgjør
 • Budsjettering, regnskapsanalyser
 • Verdivurdering av virksomheter
 • Oppkjøp og salg av virksomheter
 • Omdannelse, fusjon og fisjon
 • Gjeldsforhandling og konkurs
 • Eierstrukturer
 • Formidling av regnskapsføring
 • Vi kan tilby digital signering av årsregnskap og årsberetning ved bruk av bank ID