Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få siste nytt

Revisorforeningen: Innspill til Finanskomiteen om regnskapslov

Revisorforeningen mener det er positivt at Finanskomiteen raskt følger opp proposisjonen om endringer i regnskapsloven slik at de foreslåtte forenklingene kan bli gjeldende allerede for regnskapsåret 2017. Revisorforeningen har samtidig benyttet anledningen til å ytre vår misnøye med den manglende fremdriften vedrørende de øvrige delene av regnskapslovutredningen.

Les hele på Revisorforeningen