Velkommen til Scansør Revisjon

Vi holder til i Fredrikstad og Halden. Vi utfører lovbestemt revisjon og konsulenttjenester. Vi ser det som vår oppgave å være en verdifull rådgiver for våre klienter.

Vi kan tilby digital signering av årsregnskap og årsberetning ved bruk av bank ID.

Klientmassen er hovedsaklig små og mellomstore bedrifter, men vi har også lang erfaring med storbedrifter
Størstedelen av våre klienter har tilhold i Oslo og Østfold innen forskjellige bransjer.
Vi har også svenske og danske foretak i vår portefølje.

Lang erfaring - høy kompetanse - sentral beliggenhet

Med vekt på god service

Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få siste nytt

Revisorforeningen: Regnskaps- og revisjonsplikt for eierseksjonssameier

Revisorforeningen: Regnskaps- og revisjonsplikt for eierseksjonssameier

Grensene for full regnskaps- og revisjonsplikt for eierseksjonssameier heves.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Tomtesalg er skattefritt for bygdeallmenning

Revisorforeningen: Tomtesalg er skattefritt for bygdeallmenning

Allmenninger kan ikke skattlegges for gevinst ved salg av tomtegrunn fra allmenningen, skriver Høyesterett i en fersk dom.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Kildeskatt på utbytte der selskapet kjenner aksjonæren

Revisorforeningen: Kildeskatt på utbytte der selskapet kjenner aksjonæren

Kjenner selskapet den utenlandske aksjonærens skattemessige status, kan det trekke redusert kildeskatt, men risikerer ansvar for manglende trekk.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Altinn har fått nytt design

Revisorforeningen: Altinn har fått nytt design

14. november kom Altinn i ny versjon. I den nye versjonen finnes blant annet:

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Innspill til Finanskomiteen om regnskapslov

Revisorforeningen: Innspill til Finanskomiteen om regnskapslov

Revisorforeningen mener det er positivt at Finanskomiteen raskt følger opp proposisjonen om endringer i regnskapsloven slik at de foreslåtte forenklingene kan bli gjeldende allerede for regnskapsåret 2017. Revisorforeningen har samtidig benyttet anledningen til å ytre vår misnøye med den manglende fremdriften vedrørende de øvrige delene av regnskapslovutredningen.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: SAF-T - Statusoppdatering oktober 2017

Revisorforeningen: SAF-T - Statusoppdatering oktober 2017

SAF-T (standard dataformat) vil tidligst tre i kraft 1. januar 2019. I denne saken vil vi belyse andre temaer som er vurdert av Skattedirektoratet i brev 31. august 2017 til Finansdepartementet.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Kildeskatt på utbytte – nye dokumentasjonskrav

Revisorforeningen: Kildeskatt på utbytte – nye dokumentasjonskrav

Fra og med 1. januar 2018 kommer det nye regler om når det kan trekkes lavere kildeskatt enn den ordinære satsen på 25 prosent på utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Skattefri kostgodtgjørelse på reiser uten overnatting

Revisorforeningen: Skattefri kostgodtgjørelse på reiser uten overnatting

Kan reisen klassifiseres som en «yrkesreise» etter skattereglene, kan man også motta skattefri kostgodtgjørelse på reiser uten overnatting.

Les hele på Revisorforeningen

Tollbodbrygga 2, Fredrikstad